Please scroll down for english… Bitte runterscrollen für deutsch…

Tiina Tomson, sündinud oktoobrikuus 1980. aastal Viljandis, on eesti laulja, laulukirjutaja, helilooja ja muusik. Pillidest mängib flööti (flauto traverso) ja klaverit. Lõpetanud Pärnu Muusikakooli flöödi erialal. Ta on kahe lapse ema ja abielus Šveitsi pianisti, komponisti ja laulja Andi Louis‘ega.

Võõrsil olles hakkas Tiina kirjutama emakeelseid laule ja viisistama tuntud luuletusi eesti kirjandusklassikast. Viimased 10 aastat on ta muusikaliselt tegev olnud St. Gallen’i maakonnas Ida-Šveitsis. Näiteks koos pianisti Andi Louis ja jutuvestja Hans-Peter Enderli’ga iga-aastased õhtuprogrammid “Pööripäeva jutud ja maailma muusika” ja Jõulutuurid samas koosseisus Reini jõe oru kirikutes nii Ida-Šveitsis kui Lääne-Austrias.

“Mulle eriti meeldivad just vanad laulud. Neil on justkui oma hing, kohalolu. Eriline tunne on laulda midagi, teades, et seda on lauldud juba kakssada aastat. Meie repertuaaris on laule Aafrikast Rootsini, Jaapanist Iirimaani välja. Aga igal kontserdil laulan ka vähemalt ühe eesti keelse laulu, kas siis Eesti kultuuripärandist või minu sulest. See lihtsalt kuulub asja juurde. Kultuur on jagamiseks; hingega laulud tahavad jagamist ja olen kogenud, et keel ei ole üldse takistuseks. Heli kannab tunnet, emotsiooni esitajalt kuulajani imeliselt edasi.”

Väljakutseterikkad ja põnevad on Ida-Šveitsi Vabaõhuteatri Freilichtbühne Rüthi maksiprojektid, kus tuuakse vaatajateni ajaloolised elamus-etendused, mis on tõetruud kuni pisidetailideni, lavakujundusest ja ehitatud lavahoonetest kuni näitlejate riietuse ja kõnepruugini välja. 100 näitlejat, 14 hobust ja hobupolitseinikku, auruvedur, oldtimer-autod… Nendele etendustele teeb Tiina (vokaal, flööt) koos veel kahe muusikuga live muusikalist tausta. Näiteks “Anna Göldi, Viimane Nõid. Sel aastal etendus “Peata ratsanik”.

Põhjamaine karge loodus, puutumatud metsad ning vanaema leelotamised ja laulud on Tiina peamiseks inspiratsiooniks. “Olen nüüdseks Eestist eemal olnud 16 aastat. See on pikk aeg. Koduigatsus on asendunud kodumaa igatsusega. Tänu sellele olen (taas-)avastanud selle sideme, mis mind selle maaga seob ja see on üks minu inspiratsiooni allikaid. Kasutan laulutekstides palju looduspilte oma isatalust Pärnumaal, kus meie pereliini esiisad-esiemad on elanud üle kolmesaja aasta. Armastus on teine allikas, mis paneb laule kirjutama. Tugevad tunded otsivad alati väljundit.”

Armastusest rääkides – 14 aastat tagasi võttis see vormi ja Tiinale sündis tütar. Pärast omajagu ootamist, üheksa aastat hiljem, sai tütreke omale lõpuks väikse venna. Oma kahele lapsele on Tiina palju laulnud, eriti õhtuti. Kuna eestikeelsetest unelauludest tundus olevat puudus, aga laulda oli igal õhtul vaja, siis tekkis unelaule aastate jooksul järjest juurde. Praeguseks on neid kogunenud oma tosinajagu ning need ootavad sahtlist välja saamist ja laste kõrvu jõudmist. “Küll oleks ilus, kui neid laule ka teised emad oma tibukestele laulaksid või mängiksid; küll oleks armas, kui need laulud ka teisi lapsi unemaile saadaks,” unistab Tiina. Järgmine projekt ongi unelaulude plaat. Laulja Youtube’i kanalile hakkab järgmiste kuude jooksul järjest uusi laule ilmuma: vaata siia.

Kümme aastat võõrsil esinedes on Tiina soov kodumaisele publikule laulda järjest kasvanud.

“Mõned aastad tagasi, enne meie pisipoja sündi, tegime minu mehe Andiga Viljandimaal Laane-Suki talus “Südamelaulude Kontserdi”, Andi klaveri taga, mina laulsin; minu isa Ado Tomson mängis basskitarri ja akordeoni. Mäletan seda tunnet, kui esimest korda elus eestikeelsele publikule laulda sain – kõik käis nagu südamest südamesse. Ei pidanudki laule seletama ja tõlkima, nagu võõrkeelse kuulajaskonnaga tavaks on saanud. See oli üks ilus õhtu! Loodan, et selliseid koosolemisi tuleb varsti veel.”

Lingid

Muljeid Ida-Šveitsi Vabaõhuteatrist 2017 «Der Schmugglerkönig»

Tiina Tomson, born in October 1980, is an Estonian singer, songwriter, composer and musician. She plays flute (flauto traverso) and piano. Graduated from the Music School of Pärnu, in flute faculty. She is a mother of two children and married to the Swiss pianist, composer and singer Andi Louis.

Living abroad, Tiina began to write songs in her native language and turn well-known poems from Estonian literary classics into songs. For the last 10 years, she has been musically active in the county of St.Gallen in the eastern Switzerland. For example the annual evening programs “Solstice Stories”, together with the pianist and singer Andi Louis and the storyteller Hans-Peter Enderli, or the Christmas tours in the same composition in the churches and chapels of the Rhine valley in East-Switzerland and Western Austria.

“I like especially old songs. They seem to have their own soul, a presence. It’s a special feeling to sing something, knowing that it has been sung for two hundred years. Our repertoire includes songs from Africa to Sweden, from Japan to Ireland. But at every concert I also sing at least one song in estonian, either from Estonian cultural heritage or one written by me. I just want to share my culture, my roots, my mother tongue. Songs with a soul want to be shared and I have experienced that language is not a barrier at all. The sound wonderfully carries forward the feeling, the emotion from the performer to the listener.”

Challenging and exciting are the maxi-team projects of Freilichtbühne Rüthi – the Open Air Theater of eastern Switzerland with over 100 actors, 14 horses, a steam locomotive and oldtimer cars, where Tiina (vocals, flute) together with two other musicians provide live musical background at the historical performances like “Anna Göldi, The Last Witch”. This year, “The Headless Rider” was performed.

The harsh nordic nature, wild forests and the chantings of her grandmother are her greatest sources of inspiration. “I have been away from Estonia for 16 years now. That’s a long time. Homesickness has turned into a longing for the homeland. Because to this, I have (re-)discovered the connection that binds me to this land. In the lyrics, I use a lot of nature images from my father’s farm in Pärnu County, where our ancestors have lived for over three hundred years. Love is another source that makes me write songs. Strong feelings always seek an outlet.”

Speaking of love, 14 years ago love manifested and Tiina’s daughter was born; 9 years later, finally, our daughter got a baby brother. Tiina has sung a lot to her two children. Especially in the evenings, soft sounds have been so helpful to put them asleep. There seemed to be a lack of estonian lullabies, and as I had to sing to my little ones every night, I made up new lullabies for them. So more and more appeared over the years. Now I have a dozen of lullabies all waiting to get out of the drawer and reach children’s ears. “It would be wonderful if other mothers also sang or played these songs to their little ones, accompanying them to sleep,” Tiina dreams. The next project is to record a CD of lullabies. The singer’s YouTube channel will be releasing new songs monthly over the next few months (see here).

Having performed abroad for ten years, Tiina’s desire to sing for estonian-speaking audience has grown steadily. “A few years ago, before the birth of our baby boy, my husband Andi and I gave a “Concert of Heart Songs” at the Laane-Suki farm in Viljandi County. Andi was at the piano and I sang; my father Ado Tomson played bass guitar and accordion. I remember how it felt to sing to estonian-speaking audience for the first time in my life – it all just flowed from heart to heart. It was a beautiful evening! I hope to sing at more gatherings like this soon.”

Links

Impressions of the Freilichtbühne Rüthi Open Air Theater 2017 «Der Schmugglerkönig»

Tiina Tomson, geboren im Oktober 1980 in Viljandi, ist eine estnische Sängerin, Songwriter, Komponistin und Musikerin. Sie spielt Flöte (Flauto traverso) und Klavier. Absolvent der Musikschule der Stadt Pärnu mit Hauptfach Flöte. Sie ist Mutter von zwei Kindern und verheiratet mit dem Schweizer Pianisten, Komponisten und Sänger Andi Louis.

Im Ausland begann Tiina, Lieder in ihrer Muttersprache zu schreiben und bekannte Gedichte aus estnischer Literatur zu vertonen. Seit 10 Jahren ist sie musikalisch tätig im Kanton St.Gallen in der Ost-Schweiz. Beispielsweise gemeinsam mit dem Pianisten Andi Louis und dem Geschichtenerzähler Hans-Peter Enderli die alljährlichen Abendprogramme „Nicht ganz brave Sommergeschichten”, oder die Weihnachtskonzerte in gleicher Besetzung in den Kirchen und Kapellen im Rheintal und West-Österreich. „Mir gefallen insbesonders die alten Lieder. Sie scheinen ihre eigene Seele zu haben, eine Präsenz. Es ist ein besonderes Gefühl, ein Lied zu singen und dabei zu wissen, dass es schon seit zweihundert Jahren gesungen wird. Unser Repertoire umfasst Lieder von Afrika bis Schweden, von Japan bis Irland. Aber bei jedem Konzert singe ich auch mindestens ein Lied auf Estnisch, entweder aus dem estnischen Kulturgut oder aus meiner Feder. Diese Lieder wollen geteilt werden und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Sprache überhaupt kein Hindernis ist. Der Klang überträgt wundersamerweise das Gefühl, die Emotion vom Interpreten zum Zuhörer.“

Anspruchsvoll und spannend sind die MaxiTeam-Projekte der Freilichtbühne Rüthi – dem Freilichttheater der Ostschweiz mit 100 Schauspielern, 14 Pferden, einer Dampflokomotive und Oldtimer-Wagen… Ein buntes Leben, engagierte wache Geister und viel Inspiration durch die starke Gemeinschaft. Bei den historischen Aufführungen wie “Anna Göldi sorgt Tiina (Gesang, Flöte) zusammen mit zwei weiteren Musikern Andi Loser und Paul Winter live für den musikalischen Hintergrund. Dieses Jahr wurde “Der Kopflose Reiter” aufgeführt.

Tiina’s Hauptinspiration ist die raue nordische Natur, unberührte Wälder Estlands und der Gesang ihrer Großmutter. „Seit 16 Jahren lebe ich fern von Estland. Das ist eine lange Zeit. Aus Heimweh wurde Sehnsucht nach meiner Heimat. Dadurch habe ich die Verbindung (wieder)entdeckt, die mich mit diesem Land verbindet und die auch eine der Quellen meiner Inspiration ist. In den Texten verwende ich viele Naturbilder vom Bauernhof meines Vaters wo die Ahnen unserer Familie seit über dreihundert Jahren gelebt haben. Liebe ist eine weitere Quelle die mich dazu bringt, Lieder zu schreiben. Starke Gefühle suchen immer einen Ausdruck.“

Apropos Liebe – vor 14 Jahren nahm sie Gestalt an und Tiina’s Tochter wurde geboren. Nach einer Weile des Wartens, neun Jahre später, bekam das kleine Mädchen einen kleinen Bruder. Tiina hat ihren beiden Kindern viel vorgesungen, besonders abends. Da es auf Estnisch scheinbar an Schlafliedern mangelte, diese aber jeden Abend gesungen werden mussten, entstanden im Laufe der Jahre weitere Schlaflieder. Mittlerweile warten etwa ein Dutzend darauf, aus der Schublade zu kommen und zu den Kinder zu gelangen. „Es wäre schön, wenn auch andere Mütter diese Lieder für ihre Kleinen singen oder vorspielen würden; es wäre schön, wenn diese Lieder auch andere Kinder zum Schlafen helfen würden“, träumt Tiina. Das nächste Projekt ist eine CD mit Schlafliedern für Kinder. Auf dem YouTube-Kanal der Sängerin werden in den nächsten Monaten neue Songs erscheinen: siehe hier.

Nachdem Tiina zehn Jahre lang im Ausland aufgetreten ist, ist ihr Wunsch, vor heimischem Publikum zu singen, stetig gewachsen. „Vor ein paar Jahren, vor der Geburt unseres kleinen Sohnes, hatten mein Mann Andi und ich ein „Konzert der Herzenslieder“ im Bezirk Viljandi. Andi saß am Klavier, ich sang; Mein Vater Ado Tomson spielte Bassgitarre und Akkordeon. Ich erinnere mich an das Gefühl, als ich zum ersten Mal in meinem Leben vor estnischsprachigem Publikum Herz-zu-Herz singen konnte. Es war ein wunderschöner Abend! Ich hoffe, dass es bald weitere solcher Zusammenkünfte geben wird.“

Links

Eindrücke von der Ostschweizer Open-Air Theater Freilichtbühne Rüthi Aufführung 2017 «Der Schmugglerkönig»